Author
Iga | Yanosik
Recipients
Date
2018-01-30.12:44:18

Content

 'Rok op\xc3\xb3\xc5\xbanienia, budowa wiaduktu zako\xc5\x84czy si\xc4\x99 na prze\xc5\x82omie sierpnia i wrze\xc5\x9bnia 2018 r.:\r\nhttps://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,wiadukt-zlapal-opoznienie-bedzie-gotowy-za-rok,238389.html'>>
History
Date User Action Args
2018-01-30 12:44:18Iga | Yanosiklinkissue319 messages
2018-01-30 12:44:18Iga | Yanosikcreate