Author
Iga | Yanosik
Recipients
Date
2018-08-08.12:39:37

Content

 'Wg informacji zawartych na stronie GDDKiA wiadukt zamkni\xc4\x99ty do 09/11/2018'>>
History
Date User Action Args
2018-08-08 12:40:25Iga | Yanosikunlinkissue814 messages
2018-08-08 12:39:37Iga | Yanosiklinkissue814 messages
2018-08-08 12:39:37Iga | Yanosikcreate