zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2021-08-27.09:57:28 przez anonymous, ostatnio edytowany 2021-09-10.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2021-09-10 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2021-08-27 09:57:28anonymouscreate

2021-08-27 - data 1804

History
Date User Action Args

2021-09-10 - data 1803

History
Date User Action Args
2021-09-10 07:00:00anonymoussetnote: 2844324.0