zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2021-04-01.09:01:20 przez kasmar00, ostatnio edytowany 2021-04-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2021-04-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2021-04-07 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2021-04-01 09:01:20kasmar00create

2021-04-07 - data 1800

History
Date User Action Args
2021-04-07 07:00:00anonymoussetnote: 2611951.0
2021-04-01 09:01:26kasmar00setdate: 2021-04-01.00:00:00 -> 2021-04-07.00:00:00

2021-04-15 - data 1799

History
Date User Action Args
2021-06-03 22:43:32anonymoussetnote: 2697670.0