zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2020-01-13.00:20:14 przez krzysmek, ostatnio edytowany 2021-09-30.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2021-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2020-01-13 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2020-01-13 00:20:14krzysmekcreate

2020-01-13 - data 1793

History
Date User Action Args
2020-01-13 08:00:00anonymoussetnote: 2055549.0

2021-09-30 - data 1792

History
Date User Action Args
2021-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 2874631.0