zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-11-08.17:32:07 przez anonymous, ostatnio edytowany 2019-12-23.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-12-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-11-08 17:32:07anonymouscreate

2019-11-05 - data 1790

History
Date User Action Args

2019-12-23 - data 1789

History
Date User Action Args
2019-12-23 08:00:00anonymoussetnote: 2034571.0