zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-10-16.06:31:07 przez kukułka, ostatnio edytowany 2019-10-18.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-10-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2019-10-16 06:32:22kukułkasettitle: Toruńska - Okopowa
2019-10-16 06:31:07kukułkacreate

2019-10-18 - data 1788

History
Date User Action Args
2019-10-18 07:00:00anonymoussetnote: 1965771.0
2019-10-17 13:31:36kukułkasetdate: 2019-10-30.00:00:00 -> 2019-10-18.00:00:00