zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-09-10.11:06:10 przez anonymous, ostatnio edytowany 2019-09-17.08:07:25 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-09-17 08:07:25anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2019-09-12 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2019-09-10 11:06:10anonymouscreate

2019-09-12 - data 1787

History
Date User Action Args
2019-09-12 07:00:00anonymoussetnote: 1922092.0

2019-09-15 - data 1786

History
Date User Action Args
2019-09-17 08:07:43anonymoussetnote: 1929530.0