zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-09-04.15:47:45 przez adamsc, ostatnio edytowany 2019-11-15.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-11-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-09-04 15:47:45adamsccreate

2019-09-04 - data 1785

History
Date User Action Args

2019-11-15 - data 1784

History
Date User Action Args
2019-11-15 08:00:00anonymoussetnote: 1996165.0