zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-08-29.06:12:47 przez KrzysztZ, ostatnio edytowany 2019-09-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-09-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2019-09-02 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2019-08-29 06:12:47KrzysztZcreate

2019-09-02 - data 1783

History
Date User Action Args
2019-09-02 07:00:00anonymoussetnote: 1909835.0

2019-09-15 - data 1782

History
Date User Action Args
2019-09-17 08:07:25anonymoussetnote: 1929529.0