zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-08-26.08:43:27 przez szydzio, ostatnio edytowany 2019-09-09.07:00:00 przez anonymous.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
20190825_162137_HDR-1.jpg szydzio, 2019-08-26.08:43:27 image/jpeg edit
History
Date User Action Args
2019-09-09 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-08-26 08:43:27szydziocreate

2019-08-26 - data 1781

History
Date User Action Args

2019-09-09 - data 1780

History
Date User Action Args
2019-09-09 07:00:00anonymoussetnote: 1918005.0