zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-08-21.13:29:07 przez olo81, ostatnio edytowany 2020-12-31.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2020-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-08-21 13:29:07olo81create

2019-07-31 - data 1779

History
Date User Action Args

2020-12-31 - data 1778

History
Date User Action Args
2020-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 2479569.0