zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-08-21.13:16:21 przez olo81, ostatnio edytowany 2019-12-31.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-08-21 13:20:11olo81setmessages: - msg147
2019-08-21 13:20:06olo81setnote: przejazd zamknięty
2019-08-21 13:19:22olo81setmessages: + msg147
2019-08-21 13:16:21olo81create

2019-08-21 - data 1777

History
Date User Action Args

2019-12-31 - data 1776

History
Date User Action Args
2019-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 2041743.0
2019-08-21 13:17:13olo81setdate: 2019-09-04.00:00:00 -> 2019-12-31.00:00:00