zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-08-12.13:43:26 przez adamsc, ostatnio edytowany 2019-08-31.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-08-12 13:43:26adamsccreate

2019-07-18 - data 1775

History
Date User Action Args

2019-08-31 - data 1774

History
Date User Action Args
2019-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1907537.0