zamkniety

Utworzony 2019-04-15.08:42:14 przez kukułka, ostatnio edytowany 2019-10-16.06:33:28 przez kukułka.

History
Date User Action Args
2019-10-16 06:33:28kukułkasetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2019-04-17 20:44:36kukułkasetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2019-04-15 08:42:56kukułkasettitle: Chrzanowskiego
2019-04-15 08:42:14kukułkacreate

2019-04-15 - data 1771

History
Date User Action Args

2019-04-18 - data 1770

History
Date User Action Args
2019-04-18 07:00:00anonymoussetnote: 1749335.0
2019-04-17 20:44:36kukułkasetdate: 2019-04-29.00:00:00 -> 2019-04-18.00:00:00