zamkniety

Utworzony 2019-03-09.13:39:12 przez Mapminik, ostatnio edytowany 2019-08-20.12:13:39 przez Mapminik.

History
Date User Action Args
2019-08-20 12:13:39Mapminiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2019-03-09 13:39:12Mapminikcreate

2019-02-25 - data 1769

History
Date User Action Args