zamkniety

Utworzony 2019-01-26.12:45:38 przez Mateusz Pilszek, ostatnio edytowany 2019-09-02.12:35:51 przez Mateusz Pilszek.

History
Date User Action Args
2019-09-02 12:35:51Mateusz Pilszeksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2019-01-26 12:47:16Mateusz Pilszeksetnote: Zmiana dostępu do drogi - tylko dojazd dla mieszkańców i pojazdów budowy na czas remontu. Ustawiłem access=private -> Zmiana dostępu do drogi - tylko dojazd dla mieszkańców i pojazdów budowy na czas remontu (przebudowy jakiejś sieci, pewnie kanalizacyjnej). Ustawiłem access=private
title: Tychy, Grota-Roweckiego - przebudowa sieci
2019-01-26 12:45:38Mateusz Pilszekcreate

2019-01-24 - data 1764

History
Date User Action Args