zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2019-01-14.11:37:10 przez majsterr, ostatnio edytowany 2019-10-31.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-14 11:37:10majsterrcreate

2019-01-14 - data 1763

History
Date User Action Args

2019-10-31 - data 1762

History
Date User Action Args
2019-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1980269.0