zamkniety

Utworzony 2019-01-06.11:06:59 przez kasmar00, ostatnio edytowany 2019-06-18.09:51:37 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-06-18 09:51:37Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2019-03-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-22 14:08:50Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2019-01-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-09 09:43:50Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2019-01-09 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2019-01-06 11:06:59kasmar00create

2019-01-09 - data 1761

History
Date User Action Args
2019-01-09 08:00:00anonymoussetnote: 1644458.0
2019-01-06 11:07:22kasmar00setdate: 2019-01-06.00:00:00 -> 2019-01-09.00:00:00

2019-03-31 - data 1760

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:01anonymoussetnote: 1729970.0
2019-01-22 14:08:50Iga | Yanosiksetdate: 2019-01-20.00:00:00 -> 2019-03-31.00:00:00