zamkniety

Utworzony 2018-12-04.20:13:24 przez kukułka, ostatnio edytowany 2019-01-09.12:53:02 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-09 12:53:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-16 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-04 21:18:10kukułkasettitle: Wejherowska
2018-12-04 21:17:34kukułkasetnote: Wejherowska
2018-12-04 20:13:24kukułkacreate

2018-11-26 - data 1759

History
Date User Action Args

2018-12-16 - data 1758

History
Date User Action Args
2018-12-16 08:00:00anonymoussetnote: 1618442.0