zamkniety

Utworzony 2018-10-23.04:07:56 przez anonymous, ostatnio edytowany 2019-01-11.07:28:04 przez Marek-M.

Komentarze

Marek-M napisał 2019-01-11.07:28:04
History
Date User Action Args
2019-01-11 07:28:04Marek-Msetmessages: + msg142
2019-01-11 07:26:51Marek-Msetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-10-23 08:28:10Marek-Msetdates: - nameddate1756
2018-10-23 04:07:56anonymouscreate

2018-10-15 - data 1757

History
Date User Action Args