brak-informacji

Utworzony 2018-10-07.19:33:34 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-10-07.19:33:34 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-10-07 19:33:34anonymouscreate

2018-10-16 - data 1755

History
Date User Action Args
2018-10-16 07:00:00anonymoussetnote: 1562177.0

2018-11-13 - data 1754

History
Date User Action Args