zamkniety

Utworzony 2018-10-07.19:33:34 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-11-13.15:40:55 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2018-11-13 15:40:55maraf24setstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-13 08:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-10-27 17:55:57maraf24setstatus: brak-informacji -> zamkniety
2018-10-07 19:33:34anonymouscreate

2018-10-16 - data 1755

History
Date User Action Args
2018-10-16 07:00:00anonymoussetnote: 1562177.0

2018-11-13 - data 1754

History
Date User Action Args
2018-11-13 08:00:00anonymoussetnote: 1588924.0