zamkniety

Utworzony 2018-09-14.11:00:20 przez SQ9NIT, ostatnio edytowany 2019-01-10.10:33:22 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-10 10:33:22Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-31 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-17 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-09-14 11:00:20SQ9NITcreate

2018-09-17 - data 1753

History
Date User Action Args
2018-09-17 07:00:00anonymoussetnote: 1529785.0
2018-09-14 11:00:37SQ9NITsetdate: 2018-09-14.00:00:00 -> 2018-09-17.00:00:00

2018-10-31 - data 1752

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:01anonymoussetnote: 1529785.0