zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-09-13.15:51:29 przez kasmar00, ostatnio edytowany 2019-05-01.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-05-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-28 12:13:42Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-13 15:51:29kasmar00create

2018-09-12 - data 1751

History
Date User Action Args

2019-05-01 - data 1750

History
Date User Action Args
2019-05-01 07:00:00anonymoussetnote: 1763045.0