zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-09-12.03:13:47 przez Marek-M, ostatnio edytowany 2018-10-31.08:00:01 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-12 03:15:36Marek-Msetnote: Remont DW211 Kartuzy - Mojusz. Roboty drogowe w miejscowości Łapalice -> Roboty drogowe w miejscowości Łapalice
title: Remont DW211 -> Remont DW211 Kartuzy - Mojusz
2018-09-12 03:13:47Marek-Mcreate

2018-07-12 - data 1749

History
Date User Action Args

2018-10-31 - data 1748

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:01anonymoussetnote: 1576364.0