zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-09-12.03:11:06 przez Marek-M, ostatnio edytowany 2019-07-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-07-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2019-03-01 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-09-12 03:15:57Marek-Msetnote: Remont DW211 Kartuzy - Mojusz. Roboty drogowe w miejscowości Garcz -> Roboty drogowe w miejscowości Garcz
title: Remont DW211 -> Remont DW211 Kartuzy - Mojusz
2018-09-12 03:11:06Marek-Mcreate

2019-03-01 - data 1746

History
Date User Action Args
2019-03-01 08:00:00anonymoussetnote: 1695680.0
2018-09-12 03:12:02Marek-Msetdate: 2018-09-26.00:00:00 -> 2019-03-01.00:00:00

2019-07-15 - data 1747

History
Date User Action Args
2019-07-15 07:00:00anonymoussetnote: 1844805.0
2018-09-12 03:12:02Marek-Msetdate: 2018-09-12.00:00:00 -> 2019-07-15.00:00:00