w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2018-09-12.03:09:20 przez Marek-M, ostatnio edytowany 2018-10-01.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-10-01 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-09-12 03:16:13Marek-Msetnote: Remont DW211 Kartuzy - Mojusz. Roboty branżowe w miejscowości Garcz -> Roboty branżowe w miejscowości Garcz
title: Remont DW211 -> Remont DW211 Kartuzy - Mojusz
2018-09-12 03:09:20Marek-Mcreate

2018-10-01 - data 1744

History
Date User Action Args
2018-10-01 07:00:00anonymoussetnote: 1546729.0

2018-12-01 - data 1745

History
Date User Action Args