nie-rozpoczety

Utworzony 2018-09-12.03:07:13 przez Marek-M, ostatnio edytowany 2018-09-12.03:16:39 przez Marek-M.

History
Date User Action Args
2018-09-12 03:16:39Marek-Msetnote: Remont DW211 Kartuzy - Mojusz. Roboty drogowe w miejscowości Cieszenie -> Roboty drogowe w miejscowości Cieszenie
title: Remont DW211 -> Remont DW211 Kartuzy - Mojusz
2018-09-12 03:07:13Marek-Mcreate

2019-03-01 - data 1742

History
Date User Action Args
2018-09-12 03:19:08Marek-Msetdate: 2018-09-26.00:00:00 -> 2019-03-01.00:00:00

2019-07-15 - data 1743

History
Date User Action Args