zamkniety

Utworzony 2018-09-12.03:05:21 przez Marek-M, ostatnio edytowany 2019-01-10.10:32:11 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-10 10:32:11Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-15 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-09-12 03:17:37Marek-Msetstatus: w-trakcie -> nie-rozpoczety
2018-09-12 03:16:55Marek-Msetnote: Remont DW211 Kartuzy - Mojusz. Roboty branżowe w miejscowości Cieszenie -> Roboty branżowe w miejscowości Cieszenie
title: Remont DW211 -> Remont DW211 Kartuzy - Mojusz
2018-09-12 03:05:21Marek-Mcreate

2018-09-15 - data 1741

History
Date User Action Args
2018-09-15 07:00:00anonymoussetnote: 1527390.0

2018-12-01 - data 1740

History
Date User Action Args
2018-12-01 08:00:00anonymoussetnote: 1527390.0