zamkniety

Utworzony 2018-08-30.22:33:57 przez Hubson334, ostatnio edytowany 2019-01-10.10:32:38 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-10 10:32:38Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-02 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-30 22:33:57Hubson334create

2018-08-27 - data 1737

History
Date User Action Args

2018-09-02 - data 1736

History
Date User Action Args
2018-09-02 07:00:00anonymoussetnote: 1511489.0