zamkniety

Utworzony 2018-07-31.12:23:28 przez szydzio, ostatnio edytowany 2018-12-04.08:46:02 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-04 08:46:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-07-31 12:23:28szydziocreate

2017-11-02 - data 1734

History
Date User Action Args
2018-07-31 12:24:21szydziosetdate: 2018-07-31.00:00:00 -> 2017-11-02.00:00:00

2018-12-01 - data 1733

History
Date User Action Args
2018-12-01 08:00:00anonymoussetnote: 1605628.0
2018-07-31 12:24:21szydziosetdate: 2018-08-14.00:00:00 -> 2018-12-01.00:00:00