zamkniety

Utworzony 2018-07-26.18:08:54 przez Ancymon, ostatnio edytowany 2018-09-04.18:31:07 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2018-09-04 18:31:07maraf24setstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-07-26 18:09:29Ancymonsettitle: Zamknięcie ul. Dworskiej - wjazd od Wrocławia
2018-07-26 18:08:54Ancymoncreate

2018-07-14 - data 1732

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1731

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:02anonymoussetnote: 1509049.0