w-trakcie

Utworzony 2018-07-25.10:38:10 przez kasmar00, ostatnio edytowany 2018-08-08.11:58:50 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-08 11:58:50Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-01 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-07-25 10:38:10kasmar00create

2018-08-01 - data 1730

History
Date User Action Args
2018-08-01 07:00:00anonymoussetnote: 1474120.0

2018-11-11 - data 1729

History
Date User Action Args