w-trakcie

Utworzony 2018-07-20.19:03:46 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-08-08.12:14:47 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-08 12:14:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-24 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-07-20 19:03:46anonymouscreate

2018-07-24 - data 1728

History
Date User Action Args
2018-07-24 07:00:00anonymoussetnote: 1465030.0

2018-11-30 - data 1727

History
Date User Action Args