zamkniety

Utworzony 2018-07-20.19:03:46 przez anonymous, ostatnio edytowany 2019-01-09.09:42:32 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-09 09:42:32Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-12 07:42:36Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:14:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-24 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-07-20 19:03:46anonymouscreate

2018-07-24 - data 1728

History
Date User Action Args
2018-07-24 07:00:00anonymoussetnote: 1465030.0

2018-12-20 - data 1727

History
Date User Action Args
2018-12-20 08:00:00anonymoussetnote: 1604720.0 -> 1622138.0
2018-12-12 07:42:36Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2018-12-20.00:00:00
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1604720.0