zamkniety

Utworzony 2018-06-05.20:49:19 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:30:06 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:30:06Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-05 20:49:19anonymouscreate

2018-05-21 - data 1722

History
Date User Action Args

2018-09-01 - data 1721

History
Date User Action Args
2018-09-01 07:00:00anonymoussetnote: 1510293.0