zamkniety

Utworzony 2018-04-25.11:28:25 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:50:36 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-11 14:50:36Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-25 11:28:25Iga | Yanosikcreate

2018-04-25 - data 1719

History
Date User Action Args

2018-11-30 - data 1718

History
Date User Action Args
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1604719.0