zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-04-16.11:40:35 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-31.07:00:01 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-16 11:40:35Iga | Yanosikcreate

2018-04-16 - data 1712

History
Date User Action Args

2019-03-31 - data 1711

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:01anonymoussetnote: 1729969.0