zamkniety

Utworzony 2018-04-15.21:36:42 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:29:57 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:29:57Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-17 11:59:38Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-19 11:36:43Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-16 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-04-15 21:36:42anonymouscreate

2018-04-16 - data 1710

History
Date User Action Args
2018-04-16 07:00:00anonymoussetnote: 1361520.0

2018-08-31 - data 1709

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1490130.0 -> 1509048.0
2018-08-17 11:59:39Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-15.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-08-15 07:00:00anonymoussetnote: 1490130.0