w-trakcie

Utworzony 2018-04-15.21:36:42 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-04-19.11:36:43 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-04-19 11:36:43Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-16 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-04-15 21:36:42anonymouscreate

2018-04-16 - data 1710

History
Date User Action Args
2018-04-16 07:00:00anonymoussetnote: 1361520.0

2018-08-15 - data 1709

History
Date User Action Args