zamkniety

Utworzony 2018-04-11.13:32:43 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:25:42 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:25:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-11 13:32:43Iga | Yanosikcreate

2018-04-11 - data 1708

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1707

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:03anonymoussetnote: 1545308.0