zamkniety

Utworzony 2018-04-10.12:34:37 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-09-28.12:12:21 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-09-28 12:12:21Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-10 12:34:37Iga | Yanosikcreate

2018-04-10 - data 1706

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1705

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1509047.0