zamkniety

Utworzony 2018-04-10.10:03:48 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:49:21 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-11 14:49:21Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-11-13 13:24:41Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-10-10 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-10 10:03:48Iga | Yanosikcreate

2018-04-10 - data 1704

History
Date User Action Args

2018-11-15 - data 1703

History
Date User Action Args
2018-12-11 14:49:21Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2018-11-15.00:00:00
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1555665.0 -> 1604718.0
2018-11-13 13:24:41Iga | Yanosiksetdate: 2018-10-10.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-10-10 07:00:00anonymoussetnote: 1555665.0