zamkniety

Utworzony 2018-04-09.13:28:34 przez zbronek, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:25:02 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:25:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-31 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-09 13:28:34zbronekcreate

2018-04-04 - data 1702

History
Date User Action Args

2018-10-31 - data 1701

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:01anonymoussetnote: 1576362.0