zamkniety

Utworzony 2018-04-05.10:00:43 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-09-26.09:39:53 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-09-26 09:39:54Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-05 10:00:43Iga | Yanosikcreate

2018-04-05 - data 1700

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1699

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1509046.0