zamkniety

Utworzony 2018-04-04.07:57:18 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-18.09:51:18 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-06-18 09:51:18Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2019-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-20 10:42:00Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-04 07:57:18Iga | Yanosikcreate

2018-04-04 - data 1698

History
Date User Action Args

2019-03-31 - data 1697

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:01anonymoussetnote: 1364110.0 -> 1729968.0
2018-04-20 10:42:00Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-18.00:00:00 -> 2019-03-31.00:00:00
2018-04-18 07:00:00anonymoussetnote: 1364110.0