zamkniety

Utworzony 2018-04-03.08:42:18 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:05:45 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:05:45Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:19:46Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-13 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-22 12:41:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-22 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:49:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-03 08:42:18Iga | Yanosikcreate

2018-04-03 - data 1696

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1695

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1452785.0 -> 1509045.0
2018-08-08 12:19:46Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-13.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-07-13 07:00:01anonymoussetnote: 1433235.0 -> 1452785.0
2018-06-22 12:41:56Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-22.00:00:00 -> 2018-07-13.00:00:00
2018-06-22 07:00:02anonymoussetnote: 1410507.0 -> 1433235.0
2018-06-07 11:49:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-22.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1410507.0