zamkniety

Utworzony 2018-03-27.07:20:58 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:50:31 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-11 14:50:31Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-11-13 13:05:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-10-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-04 11:27:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-27 07:20:58Iga | Yanosikcreate

2018-03-27 - data 1694

History
Date User Action Args

2018-11-30 - data 1693

History
Date User Action Args
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1566954.0 -> 1604717.0
2018-11-13 13:05:23Iga | Yanosiksetdate: 2018-10-21.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-10-21 07:00:00anonymoussetnote: 1509044.0 -> 1566954.0
2018-09-04 11:27:42Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2018-10-21.00:00:00
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1509044.0