zamkniety

Utworzony 2018-03-26.10:55:29 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:29:01 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:29:01Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-26 10:55:29Iga | Yanosikcreate

2018-03-26 - data 1692

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1691

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1509043.0