zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-23.12:05:10 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-30.07:00:04 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-05-11.11:22:18
History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:04anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:50:09Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-18 11:59:57Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-14 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-11 11:22:18Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg111
2018-05-11 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-02 09:50:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 12:05:10Iga | Yanosikcreate

2018-03-23 - data 1686

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1685

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:04anonymoussetnote: 1393631.0 -> 1440728.0
2018-06-07 11:50:04Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-30.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-18 11:59:57Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-14.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2018-05-14 07:00:00anonymoussetnote: 1390119.0 -> 1393631.0
2018-05-11 11:22:18Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-11.00:00:00 -> 2018-05-14.00:00:00
2018-05-11 07:00:00anonymoussetnote: 1377732.0 -> 1390119.0
2018-05-02 09:50:34Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-11.00:00:00
2018-04-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377732.0