zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-23.11:57:49 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-06-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 11:57:49Iga | Yanosikcreate

2018-03-23 - data 1684

History
Date User Action Args

2018-06-15 - data 1683

History
Date User Action Args
2018-06-15 07:00:00anonymoussetnote: 1426728.0