w-trakcie

Utworzony 2018-03-23.11:57:49 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-10.11:31:00 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-10 11:31:00Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 11:57:49Iga | Yanosikcreate

2018-03-23 - data 1684

History
Date User Action Args

2019-03-31 - data 1683

History
Date User Action Args
2018-08-10 11:31:00Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-15.00:00:00 -> 2019-03-31.00:00:00
2018-06-15 07:00:00anonymoussetnote: 1426728.0