zamkniety

Utworzony 2018-03-23.11:49:45 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-04-20.10:51:37 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-04-12.13:14:32
Po śladach GPS z 12.04 nadal widać, że łącznica jest zamknięta
History
Date User Action Args
2018-04-20 10:51:37Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-04-20 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 13:14:32Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg104
2018-04-09 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 11:49:45Iga | Yanosikcreate

2018-03-23 - data 1682

History
Date User Action Args

2018-04-20 - data 1681

History
Date User Action Args
2018-04-20 07:00:00anonymoussetnote: 1353120.0 -> 1366422.0
2018-04-12 13:14:32Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-09.00:00:00 -> 2018-04-20.00:00:00
2018-04-09 07:00:00anonymoussetnote: 1353120.0